Mongol arcok, háborús sorsok

A főváros, Ulánbátor tipikus harmadik világbeli, hihetetlen gyorsan fejlődő világváros. A gazdag negyedek modern épületei, fényreklámjai jól megférnek a szovjet politikai hatás alatt épült panel lakótelepekkel, szocreál szobrokkal, a nomád múltra és a dicső Mongol Birodalomra emlékeztető modern jelképekkel. A turisták a Dzsingisz Kán Nemzetközi Repülőtéren landolnak Mongóliában. A főváros egyik buddhista szentélye rejti a világ legnagyobb álló Buddha szobrát. A szocialista múlt, a magtárrá átépített kolostorok korszaka után, amikor egy kivétellel az összes buddhista kolostort bezárták, az ország lakossága mára visszatért a sámánhívő és buddhista vallás gyakorlására. A történelem viharaiban megtépázott ország sorsáról beszédesen árulkodik az az adat, hogy a mai Mongólia területén mintegy 3 millió, míg Kínában 5 millió mongol él. A hunok i.e. 3. századra tehető birodalomalapítása után türk, majd kínai behatás érvényesült, majd1200 körül Dzsingisz kán uralma alatt hatalmas birodalom jött létre. A mongolok a magyar királyságra súlyos vereséget mértek 1241-ben a muhi csatában. A tatár birodalom szétesése után kínai fennhatóság alá került a terület, majd a 20. században a függetlenségi törekvéseket letörve Kína, később fehérorosz seregek, végül a Vörös Hadsereg foglalta el a mai Mongólia területét. A Mongol Népköztársaság a sztálini Szovjetunió útmutatását követve szocialista rendszert épített ki. A “peresztrojka” és a Szovjetunió szétesése után a Kína és Oroszország közé ékelt ország geopolitikai fontossága megnőtt, és a hagyományos gazdasági és történeti partnerek mellett Japán, a felfutó ázsiai gazdaságok, az európai országok és az Egyesült Államok is törekszik a gazdasági kapcsolatok élénkítésére. Birodalmak, uralkodók és ideológiák ugyan jönnek-mennek, az itt élő büszke nép – ahogy egy hópárducokat kutató ifjú biológus, “Szumbé” Thumursuk elmesélte –ragaszkodik hagyományaihoz: még mindig akár száz ló és több száz birka áll egy család tulajdonában, és leánykéréskor illik legalább tíz lovat felajánlani az ara családjának. Utunk során a legnagyobb élményt a táj minden szépségét és viszontagságát visszatükröző barázdált arcok, a gyermekek őszinte mosolya, a parkőrök büszke tekintete, a mongol vendégszeretet és a lenyűgöző mongol táj, a hajnali Hövszgöl-tó jelentette.

Kapcsolódó témák